`

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata

2019.06.15 Koczowisko Ministrantów