`

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata

Budujemy Kościół Chrystusowi Miłosiernemu

Darowizna na budowę nowej świątyni:

 

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA

 

Chrystusa Miłosiernego

 

08-530 Dęblin

 

ul. Wiślana 69

 

 

Konto:

 

Bank PeKaO S.A. I/O Dęblin

 

42 1240 2858 1111 0010 0856 2671

 

z dopiskiem:

 

Ofiara na cele kultu religijnego parafii Chrystusa Miłosiernego


w Dęblinie - budowa kościoła