`

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata

2019 kwiecień Stroje dla scholi