`

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata

Duszpasterze

Proboszcz:

 

 

 

ks. kanonik Andrzej Kania - w parafii

od 17. lutego 2016r. 

 

Wikariusze:

 

 

ks. mgr Krzysztof Sobczuk - w parafii od 01. lipca

2021r.

 

 

 

ks. mgr Kacper Osak - w parafii od 01. lipca 2023r.