`

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata

Ministranci i lektorzy

Liturgiczną Służbę Ołtarza tworzą ministranci i lektorzy, którzy posługują w czasie Mszy świętych oraz innych celebracji liturgicznych i nabożeństw. Patronami Liturgicznej Służby Ołtarza są św. Stanisław Kostka oraz św. Dominik Savio.

 

Przynależność do Liturgicznej Służby Ołtarza daje wielką radość, bo przez służbę okazuje się, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. LSO daje także możliwość spotkania w gronie rówieśników, którym przyświecają podobne wartości i ideały, poszerzenia swojej wiedzy religijnej, a nade wszystko rozwoju duchowego wynikającego z osobistego zaangażowania podczas sprawowanej liturgii. Ministranci i Lektorzy z naszej parafii biorą ponadto udział w zawodach sportowych oraz wyjazdach rowerowych, ogniskach, feriach letnich i zimowych itp. 

 

Zbiórki ministrantów i lektorów są organizowane w dni powszednie. Informacje z wyprzedzeniem są podawane na bieżąco w zakrystii i komunikatorze dla rodziców i minitrantów.

Aktualnie w parafii służy 45 ministrantów oraz grupa dorosłych lektorów.