`

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata

Koła Żywego Różańca

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują. Liczba osób we wspólnocie podstawowej odpowiada liczbie tajemnic różańca świętego. Głównym celem jest modlitwa za ludzi ubogich, o pokój na świecie, za dzieci, młodzież i nasze rodziny, a także za poszanowanie praw i godności człowieka, za księży i misjonarzy oraz ludzi chorych i samotnych. Dla członków Żywy Różaniec oznacza życie wiarą, nadzieją i miłością. Pobudza do praktycznej pracy wśród ubogich, chorych, rodzin wielodzietnych , osób zaniedbanych religijnie i moralnie. Żywy Różaniec jest jakby nie zdobytą twierdzą obronną, ponieważ broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową, ateizmem i laicyzmem. Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu.
 

Obowiązki członków Żywego Różańca:

  1. Codzienne rozważanie jednej tajemnicy różańca świętego.
  2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
  3. Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
  4. Odważne stawanie w obronie wiary.
  5. Udział w pogrzebie członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

 Koła Żywego Różańca

Patron/patronka

Zelatorka

Rok założenia

Św. Jan Paweł II

Kobiałka Kazimiera

2014

Matki Bożej Częstochowskiej

Szewczyk Kazimiera

1980

Matka Boża Nieustającej Pomocy

Kobiałka Kazimiera

1987

Matka Boża Szkaplerzna

Wilk Maria

2002

Św. Rodzina

Wnuk Wanda

2004

Matka Boża Królowa Polski

Sułek Ewa

1999

Matka Boża Częstochowska Św. Katarzyna Aleksandryjska

Łopaciuk Henryka

1986