`

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata

Apostolstwo Dusz Czyśćcowych

Do Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym (APDC) może należeć każdy praktykujący katolik, niezależnie od stanu i wieku, który pragnie nieść pomoc duszom czyśćcowym. Pierwszym krokiem do okazania pomocy zmarłym jest przebaczenie im wszelkiego wyrządzonego zła.

 

Członkowie Apostolstwa, w miarę swoich możliwości, o ile zaistnieje taka potrzeba, starają się zachęcić także innych do przebaczenia zmarłemu wszystkich krzywd i uraz. Ponadto odmawiają codziennie dowolną modlitwę za zmarłych, ofiarują w ich intencji codzienne trudy, wynikające z obowiązków stanu, zawodu, a także doznane przykrości, cierpienia. Zamawiają Msze św. za zmarłych lub przynajmniej starają się ofiarować za nich swoje uczestnictwo w Eucharystii i Komunię świętą, poddanych oczyszczeniu mogą także ofiarować dobre uczynki, jałmużnę, odpusty, uczynki pokutne np. post. 

 

Obecnie Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym liczy 43 członków. Opiekunem grupy jest Ks. Proboszcz Andrzej Kania. Za Apostolstwo i formację jego członków z ramienia Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych odpowiedzialna jest siostra Anna Czajkowska, a animatorką grupy jest Danuta Kramer.

 

APDC gromadzi się na modlitwę i spotkanie formacyjne w każdy I poniedziałek miesiąca o 18:00