`

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata

Przygotowanie do chrztu

 

Przypominamy parafianom, że do parafii przynależy się przez fakt ZAMIESZKANIA a nie ZAMELDOWANIA, jak wielu uważa. W praktyce wygląda to w ten sposób, że do kancelarii parafialnej zgłaszają się osoby, które obecnie mieszkają poza parafią, np. w  Warszawie,  a w przeszłości były tutaj ochrzczone czy bierzmowane, w celu załatwienia różnych spraw,(np.: zapowiedzi czy zaświadczeń na rodziców chrzestnych) a one nie są już naszymi parafianami. Dawna parafia zamieszkania wydaje świadectwa: chrztu, bierzmowania, ślubu czy zgonu.

 

Te sprawy jasno określa Kodeks Prawa Kanonicznego.

Chrzest jest podstawowym sakramentem wiary, który włącza człowieka w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa, otwierając tym samym drogę do pełni życia chrześcijańskiego. Niemowlę otrzymuje ten sakrament przez wzgląd na wiarę rodziców, która jest podstawowym warunkiem udzielenia chrztu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice chrzestni powinni odznaczać się nieposzlakowanym życiem moralnym oraz żywą wiarą. Chrzestni są gwarantami wychowania chrześcijańskiego dziecka, dlatego też bardzo ważne jest by mieli na uwadze odpowiedzialność jaką biorą na siebie podejmując się tego zobowiązania. Osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania oraz żyjący w jawnym grzechu i zadeklarowani ateiści nie mogą pełnić tej funkcji. 

 

Rodzice oraz chrzestni są zobowiązani do uczestnictwa w 4 katechezach chrzcielnych, które obowiązują w naszej diecezji od 2003 roku. Katechezy odbywają się w cyklach od września do czerwca, a terminy ich ogłaszane są w Ogłoszeniach Parafialnych.

 

Wymogi formalne:

  1. Udział w 4 katechezach.
  2. Dostarczenie odpisu aktu urodzenia dziecka.
  3. Chrzestni spoza Parafii muszą dostarczyć zaświadczenie od swojego duszpasterza.
  4. W przypadku rodziców przebywających na stałe poza parafią należy dostarczyć zgodę na chrzest od duszpasterzy w miejscu zamieszkania.
  5. W tygodniu przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania danych niezbędnych do sporządzenia aktu chrztu.

 

Chrzty są udzielane w II niedzielę miesiąca na Mszy o 10.00.