`

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata

Namaszczenie chorych

 

 

 

Sakrament namaszczenia chorych jest jednym z dwóch - obok sakramentu pokuty i pojednania - sakramentów uzdrowienia. Udziela się go osobom poważnie chorym, których życie jest zagrożone lub osobom w podeszłym wieku.

 

Najważniejsze skutki sakramentu namaszczenia:

  1. Odpuszczenie grzechów 
  2. Umocnienie w przeżywaniu choroby, a jeśli taka wola Boża uzdrowienie
  3. Przygotowanie na ewentualną śmierć

 

Przed przybyciem kapłana należy przygotować biały obrus świece i krzyż.

 

Nasi kapłani odwiedzają wcześniej zgłoszonych chorych w każdy
I piątek miesiąca od godz. 8:30. 

 

W nagłych wypadkach należy wezwać księdza o dowolnej porze lub umówić się na najbliższy możliwy czas.