`

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata

Przygotowanie do bierzmowania

 

Bierzmowanie - obok chrztu i Eucharystii - jest jednym z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Dopełnia ono to, co w człowieku zostało złożone przez łaskę chrztu, jednoczy z kościołem oraz uzdalnia do mężnego wyznawania wiary i bronienia jej. Sakrament bierzmowania poprzez wylanie łaski Ducha Świętego rozwija wiarę i chrześcijańską tożsamość człowieka. Ze swej natury jest więc adresowany do ludzi już praktykujących i na tyle wewnętrznie gotowych, by przyjąć dar Ducha.

 

Aktualne wymagania:

 

Proszę aby kandydaci do bierzmowania uczęszczali na  niedzielne Msze święte
i przystępowali do comiesięcznej spowiedzi.

 

Klasy 8:

 • Regularna spowiedź raz w miesiącu
   
 • Msza Święta w niedziele i uroczystości

 

Klasa 7:

 • Regularna spowiedź raz w miesiącu
   
 • Msza Święta w niedziele i uroczystości
   

 

 

Informacje ogólne:

 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii obejmuje tylko naszych parafian.
Z poważnych racji duszpasterskich uwarunkowanych lokalnie i prawem kościelnym prosimy, aby osoby spoza parafii bezwzględnie zapisywały się we własnej wspólnocie parafialnej. 

 

Imię do bierzmowania: w pierwszej kolejności to imię nadane podczas chrztu świętego. Jeżeli nie jest ono związane z świętym patronem chrześcijańskim możemy wybrać inne.

 

Świadek- w pierwszej kolejności powinien być to rodzic chrzestny, jeśli z jakiś racji nie mogą, to rodzice lub ktoś inny z bliskich członków rodziny nie mający przeszkód moralnych.

 

 

 1. Złożenie deklaracji kandydata do bierzmowania  oraz zdanie egzaminu wstępnego z pacierza i ewangelii. 
 2. Dostarczenie metryki chrztu (gdy był on w innej parafii niż nasza).
 3. Dostarczenie zgody Ks. Proboszczów dla młodzieży nie mieszkającej na terenie parafii Chrystusa Miłosiernego.
 4. Udział w wyznaczonych nabożeństwach i spotkaniach formacyjnych. Systematycznie prowadzony indeks Kandydata do bierzmowania. Informacje na bieżąco podaje Ks. Dariusz podczas spotkań.
 5. Comiesięczna spowiedź.
 6. Uczestnictwo w lekcji religii i pozytywna opinia katechety.
 7. Zachowanie niepowodujące zgorszenia.
 8. Egzamin z pacierza i pytań znajduje się w "Niezbędniku Bierzmowanego" wyd. Jedność.